Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Marktanalyse 2022: Is de Bitcoin bodem bereikt?

Analyse: Joren Cornelis

Introductie

In deze marktanalyse gaan we 3 veelgebruikte indicatoren (Relative Strength Index, 200 Week Simple Moving Average en de Peak Network Capitulation) individueel gaan analyseren. Vervolgens gaan we deze 3 analyses samensmelten om een conclusie te vormen in verband met de status van de Bitcoin markt. Ook bespreken we de befaamde vraag ‘’Is the bottom already in?’’

De inhoud van dit artikel bevat geen financieel advies en zal slechts een weerspiegeling zijn van de mening van de auteur.

De Indicatoren:

1. Relative Strength Index (RSI)

1.1 Definitie

RSI is een momentum indicator: het wordt gebruikt om de huidige en historische sterkte of zwakte van een asset te tonen op basis van de slotkoersen van een recente handelsperiode. Meer specifiek is de RSI geclassificeerd als een momentum oscillator, die de snelheid en omvang van prijsbewegingen meet. De RSI over een bepaald tijdsbestek wordt berekend door de gemiddelde winst te delen door het gemiddelde verlies en die verhouding tussen 0 en 100 te drukken. Zowel de gemiddelde winst als het verlies worden berekend door een afgevlakte exponentieel voortschrijdend gemiddelde over die periode. Als de gemiddelde winst over het tijdsbestek 0 is, zal RSI evolueren naar 0. ls het gemiddelde verlies over het tijdsbestek 0 is, zal RSI evolueren tot 100. Voor een gemiddelde winst/verlies-ratio gelijk aan 1, zal RSI evolueren tot 50. Verhoudingen boven 1 geven waarden tussen 50 – 100 en verhoudingen tussen 0 en 1 geven waarden tussen 0 – 50.

1.2 Gebruik

De RSI geeft signalen af die beleggers vertellen om te kopen wanneer de asset is ondergewaardeerd en te verkopen wanneer het overgewaardeerd is. De maker (John Wilder) geloofde dat lokale tops en bottoms worden aangegeven wanneer RSI boven de 70 komt of onder de 30 daalt. Traditioneel worden RSI-waarden hoger dan 70 beschouwd als in overbought gebied en worden RSI-waarden lager dan het 30-niveau beschouwd in oversold gebied te zijn. Tussen het 30- en 70-niveau wordt als neutraal beschouwd, waarbij het 50-niveau een teken van geen trend is.

1.3 Monthly Chart:

1.4 Chart interpretatie

Wanneer we bovenstaande chart grondig bekijken dan zien we eerst en vooral de Bitcoin prijs uitgedrukt in USD (Dollar) op een logaritmische schaal. De time frame van deze chart is maandelijks, wat wilt zeggen dat elke blauwe/grijze candle een maand aan prijsactie weergeeft.

Onderaan zien we de Relative Strength Index (RSI) voor deze Bitcoin chart. Bij het gebruik van de RSI hebben we besproken dat een waarde van <30 wordt gezien als oversold gebied. Op deze chart zien we duidelijk dat de RSI nog nooit dit punt heeft bereikt wanneer we naar de geschiedenis van de Bitcoin prijs kijken op een maandelijkse time frame. Ook spenderen we zichtbaar veel tijd >70 (overbought). Dit zijn veel langere en hogere pieken dan in de meeste traditionele markten. Dit zijn belangrijke kenmerken om in je achterhoofd te houden wanneer we deze chart dieper gaan analyseren.

Tijdens de laatste 2 bearmarkten (2014-2015 en 2018-2019) heeft de RSI tot 2x toe een dieptepunt bereikt van ca. 44. In beide gevallen was dit het begin van een reversal en de start van de accumulatie fase en nadien ook de bull market. Dit kan je waarnemen in de oranje bollen die op de gele lijn staan afgebeeld. Wanneer je dan de verticale stippellijn naar boven volgt kan je zien dat dit overeenkomt met het laagste punt van deze bear market. Een prijs waar we nadien nooit meer zullen ondergaan.

Momenteel bevinden we ons op een historisch moment waarbij de maandelijkse RSI zich onder 44 bevindt. Met een laagtepunt van 41.61 op de prijs van 17.5K. We zien dat tijdens de andere bear markets de RSI nog enkele maanden kan flirten met deze gele lijn (RSI waarde ca. 44). Als we puur en alleen afgaan op de historische data die deze chart ons geeft, dan zou dit een optimale prijs zijn om Bitcoin te accumuleren voor de volgende bull market. Dit neemt uiteraard niet weg dat de prijs niet lager kan gaan dan de (tijdelijke) bodem van 17.5K.

2. 200W SMA

2.1 Definitie

Moving Averages zijn ‘lagging’ indicatoren, wat betekent dat hun waarden afhankelijk zijn van wat er al is gebeurd. Als de prijs bijvoorbeeld boven de 200W SMA komt, wordt dit als bullish beschouwd, aangezien de huidige prijs de gemiddelde prijs over de afgelopen 200 weken overtreft.

2.2 Gebruik

Korte termijn moving averages kunnen fungeren als support tijdens bullruns en als weerstand tijdens bearmarkten. De 20W SMA fungeerde als support voor Bitcoin tijdens de bullrun van 2017 en fungeerde als weerstand tijdens de bearmarkt van 2018. Op langere termijn moving averages, zoals de 200W SMA, hebben gediend als macro-ondersteuning voor BTC tijdens de diepten van de bearmarkt en het capitulatie-evenement van maart 2020. Tot dusver is het in de loop van de tijd altijd gestegen, wat wijst op sterke fundamentals en een toenemende algemene interesse. Kopen bij de 200W SMA zijn historisch gezien de beste momenten geweest om Bitcoin te kopen.

2.3 Monthly chart 200W SMA (200W SMA)

2.4 Chart interpretatie

Wanneer we bovenstaande chart grondig bekijken dan zien we eerst en vooral de Bitcoin prijs uitgedrukt in USD (Dollar) op een logaritmische schaal. De time frame van deze chart is maandelijks, wat wilt zeggen dat elke blauwe/grijze candle een maand aan prijsactie weergeeft.

De 200 Week Simple Moving Average (gele lijn op de chart) is de holy grail onder vele crypto investeerders. Omwille van de halving cycles die ca. elke 4 jaar gebeuren en deze 200 weken overeenkomen met ca. 4 jaar, zal deze Moving Average dit dus mooi tracken. OF dat dachten de meeste toch.

De eerste keer dat we significant lager vielen dan de 200 week Simple Moving Average was tijdens de crash in Maart 2020 (Covid Crash – Black Swan). Voor de investeerders die toen de prijs aan het volgen waren, is dit een moment om nooit te vergeten. Zoals gewoonlijk had iedereen het volle vertrouwen in de 200 week SMA, desondanks ging de prijs lager en zagen we pas een bounce op de 300 week SMA (ca. 3.8K). Wat belangrijk is om mee te nemen is dat, ondanks deze enorme crash, de maandelijkse close wel gebeurde BOVEN de 200 week SMA. Iets wat ondertussen voor de, alweer, allereerste keer niet gebeurd is.

Momenteel bevindt de 200 week SMA zich op 23,140$. Inclusief augustus zal dit de 3de maandelijkse candle zijn die onder de 200 week SMA sluit. Dit is iets wat we nog nooit eerder hebben waargenomen in de geschiedenis van de Bitcoin prijs actie. Iets waar vele investeerders ook niet op gerekend hebben. De 300 week SMA, deze moving average hebben we geraakt met de COVID crash, staat momenteel op 17,330$. Dit is slechts een fractie lager dan de (huidige) bodem van 17,500$. We kunnen dus zeker niet uitsluiten dat we mits een cascade van liquidaties niet terug richting de 300 week SMA gaan, desondanks hebben we al een indicatie dat de max pain achter de rug is. (Meer hierover in het deel Peak Network Capitulation)

2.5 Price/MA

2.6 Chart interpretatie

Op bovenstaande chart (groene lijn) zien we de prijs gedeeld door de 200 week SMA. De blauwe lijn geeft de prijs van Bitcoin weer. Wanneer de prijs van Bitcoin hetzelfde is als de waarde van de 200 week SMA, dan zal de groene lijn een waarde van 0 hebben. We kunnen dus telkens de afwijking waarnemen van de prijs van Bitcoin tegenover de 200 week SMA.

Dit geeft ons een interessant inzicht omdat we op deze manier een goed beeld kunnen vormen van de over- en onderwaardering van de prijs. Als we de 200 week SMA als ‘mean’ nemen, zien we dat de prijs tijdens een bull market enorm van deviëren van de 0-waarde. Tijdens bear markets zien we dan weer een wederkerende trend waarbij de prijs zal terugkeren naar de ‘mean’ (0-waarde) om vervolgens een accumulatie periode te starten.

Momenteel zitten we in deze fase. De prijs van Bitcoin gedeeld door 200 week SMA bevindt zich zelfs onder de ‘mean’. Historisch gezien is dit een zeer goed inkoopmoment aangezien we dit telkens opnieuw zien gebeuren gedurende de bodems van de bear market. De laatste keer dat we rond dit niveau zaten was, wederom, gedurende de Covid crash. Dit bleek achteraf ook een zeer goed instapmoment te zijn met een return van x20 op de highs.

3. Peak Network Capitulation

3.1 Definitie

Het “gerealiseerde verlies” (Bitcoin Denominated Realized Losses) is een indicator die het totale bedrag aan Bitcoin-verliezen weergeeft die op een bepaalde dag door beleggers zijn gemaakt.

Deze indicator meet dus door te controleren tegen welke prijs elke munt op de blockchain is gekocht en tegen welke prijs deze vervolgens is verkocht. Is de verkoop tegen een lagere prijs dan de aankoop, dan wordt het verschil als verlies geboekt.

Wanneer de waarde van deze indicator stijgt, betekent dit dat beleggers meer van hun Bitcoin met verlies zijn gaan verkopen. Aanhoudend hoge waarden kunnen erop wijzen dat er in de markt veel onrust is, aangezien houders in het rood verkopen om hun verliezen te beperken.

 

3.2 Chart interpretatie

 

Op bovenstaande chart zien we duidelijk verschillende pieken van de netwerk kapitalisatie. Deze momenten worden vaak beschreven als ‘max pain’ momenten in de markt en hebben als gevolg een reversal van de prijs. In 2018 zagen we dit gebeuren toen Bitcoin support verloor op 6000$ en meteen naar 3000$ zakte. In maart 2020 zien we een andere piek tijdens de befaamde covid crash. Dit waren twee momenten in de markt waarbij veel investeerders het vertrouwen verloren met een kapitalisatie als gevolg.

Momenteel zien we het “gerealiseerde verlies” (Bitcoin Denominated Realized Losses) op zijn hoogste punt in de geschiedenis. Dit is wederom een teken dat investeerders het vertrouwen kwijt zijn en liever aan een verlies verkopen dan te hodlen. Of dit weer een goede indicatie zal zijn van een reversal van de trend, zullen we moeten afwachten. Wel zijn deze peak capitulation ‘max pain’ momenten, historisch gezien, steeds een goed inkoopmoment geweest. Desondanks kan deze indicator wel voor langere tijd hoog blijven (zie bearmarker 2018), dit is een mogelijkheid die zeker in acht genomen moet worden bij het analyseren van deze chart.

4. Conclusie

 

Hebben we de Bitcoin bodem al bereikt deze bear market of valt de prijs nog lager? Uiteraard is dit een vraag waar we, zelfs met alle indicatoren, nooit een eenduidig antwoord op zullen kunnen geven. Op basis van de geanalyseerde charts kunnen we wel vaststellen dat Bitcoin zich in een zeer interessant gebied begeeft. Een gebied waar accumulatie historisch gezien steeds goede returns heeft opgeleverd.

 

Indien de geschiedenis zich zou herhalen, dan is dit zeker een no-brainer. Onze analyse zegt ons dat de kans op een bodem van 17,500$ zeer reëel is alsook de start van een (lange) accumulatie-fase alvorens we een nieuwe bull market starten. Nu weten we dat in de financiële markten niets zwart-wit is en we steeds moeten voorbereid zijn op externe factoren die de prijzen kunnen beïnvloeden.

Belangrijk om mee te nemen is dat dit slechts een beperkte analyse is en dat er nog 1001 andere indicatoren zijn, waaronder indicatoren die aangeven dat de prijs wél nog lager kan gaan. De besproken indicatoren sluiten dit zeker niet uit, maar met een kleinere waarschijnlijkheid.

5. Discussie

 

Het is steeds belangrijk om kritisch naar marktanalyses te kijken en dat is in dit geval niet minder waar. De besproken indicatoren zijn veel gebruikt en hebben een goede reputatie binnen investeerders. Desondanks neemt dit niet weg dat deze indicatoren vaak ‘lagging’ indicatoren kunnen zijn. Hiermee wordt bedoeld dat ze achter de feiten aan zullen lopen en pas vertraagd een signaal geven over de staat van de markt.

 

De gebruikte key-indicatoren zijn een handige tool om de staat van de markt te analyseren. Het nadeel is dat er geen rekening kan gehouden worden met externe factoren. De covid-crash is hier een goed voorbeeld van. Een black-swan event als maart 2020 is iets dat men niet kan zien aankomen door gebruikt te maken van deze indicatoren. Daarenboven kan een markt heel onrealistisch reageren tijdens zulke momenten met als gevolg dat de indicatoren kunnen falen in het geven van geldige signalen.

We bevinden ons momenteel in financieel instabiele tijden waarbij er veel onzekerheid is, dit maakt het ook moeilijker om de markt in te schatten. Indicatoren zijn er uiteraard om ons te begeleiden gedurende deze instabiele tijden, desondanks kunnen ze hierdoor ook harder afwijken. Dit zien we al in enkele gegeven voorbeelden waarbij we in zones terechtkomen waar we nog nooit eerder zijn geweest. Dit maakt het heel onvoorspelbaar.

GRATIS WEBINAR:
Veilig leren investeren in Bitcoin & Crypto

Zaterdag 13 juli - 11u