Marktanalyse 2022: Is de Bitcoin bodem bereikt?

Een uitgebreide markt analyse dat gebruikt maakt van 3 top indicatoren. DIt met als doel om te bepalen of we de Bitcoin bodem bereikt hebben!