Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Gelukkige 1ste verjaardag: Ethereum Merge

In september van vorig jaar onderging Ethereum een ingrijpende transformatie die bekendstaat als “The Merge”. Waarbij de blockchain overging van een proof-of-work (PoW) naar een proof-of-stake (PoS) consensus mechanisme. Deze overgang had enkele opmerkelijke gevolgen voor het Ethereum-netwerk.

Door The Merge veranderden de dynamieken van de Ethereum-supply drastisch. Sinds de merge is er 690k nieuwe ETH uitgegeven maar ook 986k ETH verbrand, wat dus resulteerde in een netto afname van de supply met bijna 300k ETH, waardoor ETH dus een deflationaire digitale valuta werd. In tegenstelling tot dit scenario zou de voorraad van Ethereum met meer dan 3,8 miljoen ETH zijn gestegen als Ethereum PoW was gebleven.

De overgang naar PoS verminderde ook aanzienlijk het energieverbruik van Ethereum, wat resulteerde in een vermindering van het energieverbruik met 99,99% tov PoW.

Wat veranderde niet? De prijs van ETH… Ondanks deze veranderingen bleef de prijs van ETH dezelfde, rond $1.600 dollar. Maar tov de prijs van Bitcoin (ook wel gekend als de ETHBTC ratio) verloor ETH wel een dikke 20% in waarde. Hoogstwaarschijnlijk speelt de aankomende BTC ETF hier een grote rol in.
Het is wel belangrijk te noteren dat ETH in de bearmarket van 2019 procentueel veel meer van zijn waarde verloor dan in deze bearmarket (tot nu toe), waarna het aan een monster-bullrun begon in 2021.

Indien we vooruit kijken, wordt verwacht dat de schaalbaarheid van Ethereum nog aanzienlijk zal verbeteren met de aankomende “surge”-upgrades, die de transactiecapaciteit zullen vergroten. Ook heeft het Ethereum Improvement Proposal (EIP)-4844, of “proto-danksharding,” tot doel om transactiekosten te verlagen en de efficiëntie van transacties op de blockchain te verbeteren.
Aan blockspace zal er dus geen gebrek zijn, zeker niet gezien de populariteit van het Ethereum Layer-2 ecosysteem. Het blijft wel nog wachten op de “killer” applicatie die de waarde van deze blockspace, en dus de waarde van ETH omhoog zal drijven.

Bovendien blijven er aanzienlijke juridische vraagstukken bestaan, met name met betrekking tot het aanbieden van stakingdiensten en de bijbehorende regulering. In de Verenigde Staten verkeren de SEC en CFTC in een schijnbare impasse wat betreft de classificatie van Ethereum. De vraag of Ethereum nu moet worden beschouwd als een financieel product (security) of als een grondstof (commodity) is nog steeds niet volledig opgehelderd in de ogen van de Amerikaanse wetgevers. Echter, recente ontwikkelingen in Amerikaanse rechtbanken lijken de neiging te hebben om Ethereum eerder als een commodity te beschouwen.

Samengevat heeft de overgang van Ethereum naar PoS geleid tot: aanzienlijke veranderingen in de ETH supply, een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik en heeft deze ook de basis gelegd voor opmerkelijke verbeteringen in schaalbaarheid.
Echter lijkt de prijs zich daar voorlopig niet veel van aan te trekken, daarvoor lijkt het wachten op een potentiële bullrun.