Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

The Graph Deel 10: Stand van Zaken

The Graph is een indexeringsprotocol dat on-chain gegevens levert uit een breed spectrum van bronnen. Applicatieontwikkelaars hoeven geen ingewikkelde infrastructuur meer op te zetten om on-chain gegevens te verkrijgen. In plaats daarvan betalen dataverbruikers voor het bevragen van API’s van on-chain gegevens – “subgraphs” genoemd – via de GraphQL API.

In het afgelopen jaar is het aantal gelanceerde subgraphs op de (The Graph) mainnet gestaag gegroeid. Er zijn nu reeds meer dan 618 actieve subgraphs op mainnet. Verschillende prominente Web3-bedrijven maken gebruik van subgraphs en substreams om hun gegevensstrategie uit te voeren en gegevenstransparantie te behouden. Enkele voorbeelden:

  • Oasis.app maakt gebruik van subgraphs om MakerDAO’s vault te indexeren en te monitoren

  • Solana heeft zijn eigen subgraphs en substreams voor real-time en historische gegevens

  • Request gebruikt subgraphs om betalingsfuncties op zijn platform te schalen en te verbeteren

In het laatste kwartaal van 2022 kende The Graph een stijging van 66% in GRT inkomsten uit query fees (data gebruikskosten) en een stijging van 6% op jaarbasis. De query fees zouden moeten blijven stijgen naarmate meer subgraphs naar het gedecentraliseerde mainnet worden gemigreerd. Deze volumetoename kan meer participanten naar het protocol lokken, terwijl het rendement voor de bestaande deelnemers verhoogt.

Door meer en meer subgraphs toe te voegen, zal The Graph technische belemmeringen voor ontwikkelaars blijven wegnemen, wat uiteindelijk zal leiden tot eenvoudigere en snellere innovatie van de hele Web3 scene.

GRATIS WEBINAR:
Veilig leren investeren in Bitcoin & Crypto

Zaterdag 13 juli - 11u