Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

So Long, Solana? Prijs Solana onder zware druk.

So long, Solana? Solana onder zware druk.

Een van de belangrijkste cryptocurrencies die getroffen werd door het FTX-debacle is Solana (SOL). Naast de FTX exchange token (FTT), die de koers heeft ingezet richting 0 dollar, lijkt ook Solana mogelijks onder 10 dollar te zullen duiken in de nabije toekomst. Met een waardeverlies van 70% over de laatste dagen staat Solana onder zware druk.

Solana onder zware druk

Solana = Sam-Coin

Het Solana ecosysteem stond jammer genoeg quasi synoniem met FTX en zijn frauduleuze founder SBF (Sam Bankman Fried).
Sinds het duidelijk werd dat zowel FTX als Alameda in de problemen zitten, is de prijs van SOL met meer dan 70% gedaald. De daling is veel groter dan bij andere native blockchain tokens, zoals ETH, MATIC of BNB, die in dezelfde periode tussen 20% en 40% zijn gedaald.

Grote delen van het Solana ecosysteem werden gefinancierd door FTX en Alameda. Veel van deze tokens van het project kregen zelfs de koosnaam  ‘Sam Coin’ mee. De reputatieschade is dus zeer groot.
Op de balans van FTX en Alameda staan bovendien nog een grote hoeveelheid SOL tokens. De verkoopsdruk zal dus stevig toenemen wanneer deze activa worden geliquideerd.

Solana DeFi kratert

De totale waarde van Solana’s DeFi ecosysteem, uitgedrukt in Total Value Locked (TVL) daalde de afgelopen weken met bijna 70% ten gevolge van de FTX-saga. De door DeFiLlama verzamelde gegevens tonen duidelijk hoe de snelle ondergang van FTX zich heeft weten uit te breiden van de gecentraliseerde beurzen (CEXs) naar de gedecentraliseerde markten (DEXs).

TVL Solana onder zware druk

Solana onder zware druk. Is dit het einde van Solana?

In een verklaring van de Solana Foundation werden de recente gebeurtenissen nader toegelicht.  “Minder dan 1% van de liquide middelen van de Solana Foundation werd op FTX aangehouden en de impact op de activiteiten van de Solana Foundation is te verwaarlozen”. 
Solana Foundation is het core dev team en de drijvende kracht achter Solana.  Ze beweert over een runway van 30 maanden beschikken en bezitten voornamelijk fondsen in Amerikaanse dollar. Hoewel Solana dus op de korte tot middellange termijn moeilijke tijden tegemoet lijkt te gaan, lijkt de stichting erop te vertrouwen dat er nog een toekomst is.
Solana heeft zeker enkele stevige technische fundamentals en een sterke NFT community. Een community die ondanks de stevige klappen nog steeds blijft groeien. De vraag rijst wel, of Solana de FTX en SBF blamage van zich af kan schudden en op de eigen benen gaat kunnen staan. Zonder de steun van een gevallen gigant als FTX wordt dat zeker niet gemakkelijk. In crypto evolueren de zaken echter zeer snel, en mogelijks kan het vertrouwen van blockchain gebruikers in Solana op termijn hersteld worden.

Solana Founders Raj Gokal en Anatoly Yakovenko
Solana Founders Raj Gokal en Anatoly Yakovenko