Rulingdienst past crypto-vragenlijst aan

Dit artikel over rulingaanvraag is een gastcolumn van onze partner Everest Law:

Elke belastingplichtige die zekerheid wil verkrijgen omtrent de belastbaarheid van diens cryptoportefeuille kan daartoe een rulingaanvraag indienen. Door een recente aanpassing van de “crypto-vragenlijst” lijkt de Rulingdienst de drempel hiertoe verlaagd te hebben.

WAT IS DE CRYPTO-VRAGENLIJST?

Op fiscaal vlak bestaat er nog heel wat onduidelijkheid omtrent het fiscaal statuut van cryptomunten. Noch op Belgisch, noch op Europees vlak is er op vandaag enige duidelijkheid met betrekking tot het fiscaal statuut van cryptomunten. Dit betekent weliswaar niet dat cryptovaluta aan belasting ontsnappen. Afhankelijk van verscheidene factoren, kan een verkregen crypto-meerwaarde worden vrijgesteld, dan wel worden belast als beroeps- of divers inkomen.

Het is momenteel de Dienst Voorafgaande Beslissingen, ook gekend als de Rulingdienst, die de krijtlijnen omtrent het belastingstelsel bij de overdracht van cryptomunten uiteenzet. Iedere belastingplichtige die zekerheid wil bekomen omtrent de belastbaarheid van diens cryptomunten kan een zogeheten rulingaanvraag doen.

In 2018 publiceerde deze dienst een crypto-vragenlijst, aan de hand waarvan gepolst wordt om een inzicht te krijgen in het beleggersprofiel van een investeerder. De vragenlijst polst naar factoren die essentieel zijn om de belastbaarheid van de cryptomunten te beoordelen. De Rulingdienst valt dan ook steevast terug op deze vragenlijst om haar oordeel te vellen en te vervatten in een bindende ruling.

NIEUWE (EN SOEPELERE?) ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE

In principe kan een ruling enkel worden aangevraagd voor een situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

Concreet wil dit zeggen dat indien er in de jaren voorafgaand aan de rulingaanvraag reeds cryptomunten verkocht werden, dan wel de ene cryptomunt werd omgezet in de andere, de rulingaanvraag tot voor kort niet ontvankelijk beschouwd werd. De Rulingdienst hanteerde dit standpunt steevast zeer strikt, waardoor enkel de belastingplichtige die zinnens was om in de toekomst cryptomunten te verhandelen dergelijke aanvraag kon doen.

De Rulingsdienst publiceerde zeer recent, op 13 januari 2022, een nieuwe versie van haar vragenlijst waarin staat opgenomen dat per rulingaanvraag geval per geval beoordeeld zal worden of het voorafgaand karakter van de aanvraag al dan niet geschonden is en of er bijgevolg nog een geldige beslissing kan afgeleverd worden.

Vanaf heden kan een rulingaanvraag dus ook gebeuren door een (rechts)persoon die cryptomunten heeft omgezet of verkocht in 2021 of eerder. Er moet hier weliswaar enig voorbehoud gemaakt worden: de ontvankelijkheid zal nog steeds beoordeeld worden. Het zal dus uitkijken zijn naar de toekomst in welke mate de Rulingdienst zich effectief soepeler zal opstellen en welke elementen zij zal beoordelen om de aanvraag goed- of af te keuren.

Nieuws

The Graph series deel 2: Hoe werkt The Graph?

The Graph is een gedecentraliseerd protocol dat app- en software ontwikkelaars helpt om efficiënte en snelle toegang te krijgen tot data op een blockchain. Een groot deel van de gegevens op de blockchain zijn namelijk moeilijk direct op te vragen. Het doel van The Graph

LEES VERDER »

Roger Ver weigert schulden aan Genesis af te betalen

Roger Ver, de controversiële figuur die ooit bekend stond als Bitcoin Jesus, komt de laatste jaren enkel nog negatief in de belangstelling. Zo ook na de implosie van Genesis, het grootste crypto lending platform ter wereld dat een paar weken geleden overkop ging. Genesis beweerd

LEES VERDER »
veilig-bitcoin-kopen

Hoe veilig en eenvoudig Bitcoin kopen en verkopen

Bitcoin is de grootste en meest bekende cryptocurrency ter wereld en steeds meer mensen kiezen ervoor om in te investeren. Het kopen en verkopen van Bitcoin kan echter ingewikkeld en onveilig lijken voor degenen die niet bekend zijn met deze wereld. In dit artikel zullen

LEES VERDER »
Wat is Dollar Cost Averaging (DCA)?

Wat is Dollar Cost Averaging (DCA)?

Wat is Dollar Cost Averaging (DCA)? Dollar Cost Averaging (DCA) is een investeringsstrategie waarbij een belegger regelmatig en op vastgestelde tijdstippen een bepaald bedrag in een bepaald beleggingsproduct investeert. Hierdoor worden de pieken en dalen van de markt verdeeld over een langere periode en wordt

LEES VERDER »

Wat is The Graph?

The Graph is een gedecentraliseerd protocol voor het indexeren en opvragen van blockchain data. Het maakt het mogelijk om gegevens op te vragen die moeilijk direct te bekomen zijn. Het Graph platform wordt dus gebruikt om blockchain gegevens te verzamelen door middel van eenvoudige zoekopdrachten.

LEES VERDER »