Gastcolumn Everest Law: De boekhoudkundige verwerking van cryptovaluta

De boekhoudkundige verwerking van cryptomunten is al jarenlang een grijze zone. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) publiceerde hieromtrent in 2019 een eerste ontwerpadvies. Op 6 december 2021 werd vervolgens een aanvullend definitief advies gepubliceerd, dat een duidelijk standpunt inneemt omtrent de betaling van een schuld in cryptovaluta.

Op heden zijn cryptovaluta (nog) niet te kwalificeren als een wettig betaalmiddel. Dit belet nochtans niet dat vennootschappen een crypto-portefeuille mogen aanhouden. Aangezien de vennootschap een getrouw beeld van haar vermogen en financiële positie dient weer te geven, moeten de cryptovaluta worden opgenomen onder de activa van de vennootschap.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) biedt in voormelde adviezen een antwoord op de vraag hoe de boekhoudkundige verwerking correct moet gebeuren. Dit hangt volgens het ontwerpadvies vooreerst af van het doel van de cryptomunten.

CRYPTOVALUTA DIENEND ALS BELEGGINGSMIDDEL

In veel gevallen zal de aankoop van cryptomunten in de vennootschap gerealiseerd worden met overtollige financiële middelen, met als doel hebben een mooie meerwaarde te realiseren.

Door de intentie om de virtuele munten op korte of middellange termijn opnieuw te verkopen, worden deze aanzien als een geldbelegging. Omwille van het feit dat er geen periodieke inkomsten uit de belegging voortkomen, kunnen de munten op de balans worden thuisgebracht onder de post “overige beleggingen”.

De cryptovaluta worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingsprijs. De bijkomende aankoopkosten moeten niet worden verwerkt in de aanschaffingsprijs, maar deze kunnen worden aangerekend op de resultatenrekening van het boekjaar waarin ze werden gemaakt.

Wegens het volatiele karakter van cryptovaluta, is het mogelijk dat op de datum van de jaarafsluiting de realisatiewaarde lager is dan de afschaffingswaarde. In dergelijk geval zal een waardevermindering geboekt moeten worden. Een stijging van de waarde van de crypto-portefeuille zal pas zichtbaar worden in de boekhouding middels terugname van een voorheen geboekte waardevermindering, aangezien het boeken van een herwaarderingsmeerwaarde en niet-gerealiseerde meerwaarde uitgesloten worden.

Wanneer de cryptomunten op een winstgevende hoogte komen te staan zal dit als meerwaarde tot uiting komen in de boekhouding wanneer de meerwaarde ook effectief gerealiseerd is.

ACTIVITEITEN ALS TRADINGPLATFORM

De kaarten liggen vanzelfsprekend anders als de activiteiten van de vennootschap erin bestaan cryptovaluta aan te kopen en opnieuw door te verkopen, zoals door de klassieke tradingplatforms.

De verrichtingen dienen in dergelijk geval te worden geboekt als aankoop van handelsgoederen en verkoop van handelsgoederen. De munten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, waar ditmaal de bijkomende kosten meteen in de waarderingsprijs vervat dienen te worden.

CREATIE VAN EEN EIGEN VIRTUELE MUNT

Ingeval een vennootschap haar eigen virtuele munt ontwikkeld en deze aanwendt voor transacties binnen haar groepsstructuur, kan het aanhouden van deze munten worden gekwalificeerd als “bezit van vorderingen (en schulden) tegenover andere ondernemingen van de groep”.

Als de onderneming beslist om te betalen of om zich te laten uitbetalen in virtuele munten, zijn deze munten te kwalificeren als vorderingen en schulden.

DEFINITIEF ADVIES OMTRENT BETALINGEN IN CRYPTOMUNTEN

Een vennootschap kan perfect overeenkomen met de andere contractspartij dat de betaling plaatsvindt in cryptomunten.

De CBN is van oordeel dat de vennootschap die de cryptomunten zal ontvangen haar vordering best boekt onder de “overige vorderingen” op de actiefzijde van de balans. Op deze manier komt immers tot uiting dat een individuele tegenpartij nog moet instemmen met de afwikkeling in cryptovaluta en dat de vordering slechts bestaat tussen deze contractspartijen.

Er moet een waardevermindering worden geboekt wanneer de realisatiewaarde van een cryptomunt op balansdatum lager ligt dan de boekwaarde ervan. De vorderingen komen daarentegen niet in aanmerking voor een herwaarderingsmeerwaarde.

De Commissie adviseert om bij de jaarrekening een passus op te nemen waarin verduidelijkt wordt welk bedrag binnen de “overige vorderingen” betrekking heeft op cryptomunten.

Een boeking als “liquide middel” is niet wenselijk omdat deze in beginsel alleen tegoeden op zicht bij kredietinstellingen omvatten, terwijl cryptovaluta net buiten de financiële instellingen om worden verhandeld. Om dezelfde reden past de vordering niet onder “overige beleggingen”. Tevens zou dergelijke boeking volgens de CBN het aspect ‘belegging’ te veel beklemtonen, terwijl cryptomunten tot op vandaag een zeer volatiel karakter hebben.

Related Posts

Meer Bitcoin ETF’s in aantocht

Op 19 maart 2021 heeft SkyBridge Capital, beleggingsonderneming onder leiding van bekende New Yorker Anthony Scaramucci, zijn aanvraag ingediend om een Bitcoin ETF (Exchange-Traded Fund) op poten te zetten. Skybridge is na WisdomTree, NYDIG, Valkyrie, VanEck en Fidelity ondertussen al de zesde (!!) grote speler

Lees verder »

Coinjoin day: elk jaar op 5 april

Op 5 april 2021, wordt voor het tweede jaar op rij CoinJoin dag gevierd onder Bitcoiners. De feestdag vindt zijn oorsprong in het befaamde “executive order 6102”, uitgevaardigd op 5 april 1933. Op deze dag bekrachtigde Amerikaans president Franklin D. Roosevelt een wet die het

Lees verder »

Vermogensbeheer Blackrock betreedt de arena

Het is zo ver: ‘s Werelds grootste vermogensbeheerder waagt zich voor het eerst aan Bitcoin. Uit zijn laatste rapport van 31 maart 2021 blijft dat deze “reus van Wall Street” eerder dit jaar voor 6,5 miljoen aan Bitcoin Future contracts heeft ingekocht. Al bij al

Lees verder »
Nodig

NYDIG bereidt Bitcoin voor op massa-adoptie

Op 5 mei kwam NYDIG (Institutioneel Bitcoin bedrijf met een focus op financiële diensten) met het grote nieuws op de proppen: een partnership met FIS (Fidelity National Information Services). FIS is een Amerikaanse Fintech gigant en is de provider van de software voor duizenden banken

Lees verder »

Solana ecosystem helpt transactiekosten verlagen

Solana is een project met een beloftevolle toekomst. Hun coin vind je terug als SOL. Hun PoH (Proof of History) toepassing, implementeert een delay functie waardoor men verschillende blockchains in sync kan laten lopen. Dit zorgt ervoor dat circa. 50 000 transacties/seconde mogelijk zijn! Eigenlijk

Lees verder »

Zwerfgoed

Bij deze authentieke grassroots organisatie kunnen jongeren terecht die moeilijk hun draai vinden in ons traditioneel educatiesysteem en onze steeds sneller veranderende maatschappij. In De Hoeve worden de jongeren aangezet en gestimuleerd om hun talenten te verkennen en iets moois te creëren dat aansluit bij

Lees verder »