Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

DAC8 op komst, cryptoactiva in het vizier

Dit artikel over DAC8 is een gastcolumn van onze partner Everest Law:

Bitcoin en andere cryptovaluta zijn een gekend fenomeen geworden onder de algemene bevolking. De digitale munten hebben hun intrede gemaakt als betaal- en beleggingsmiddel in zowel de professionele als de particuliere sfeer. Tot op heden wordt de cryptomarkt amper wetgevend gereguleerd. De Europese Unie wil zich sterk maken tegen potentiële belastingfraude en -ontduiking en lanceert daarom de zogeheten DAC 8-richtlijn. De richtlijn dient ervoor te zorgen dat de overheid inkijk krijgt in uw digitale transacties.

DE DAC-RICHTLIJN: EEN KORTE HISTORIEK

Sinds 2011 heeft de Europese Unie erop ingezet om de fiscale informatie-uitwisseling tussen lidstaten te bevorderen. Deze wens werd vormgegeven in de vorm van de eerste “Directive Administrative Cooperation” of kortweg DAC-richtlijn.

Door de tijd heen heeft de Europese wetgever reeds zes bijkomende DAC-richtlijnen ingevoerd. Waar vooreerst informatie kon worden uitgewisseld omtrent o.a. bepaalde inkomsten, financiële rekeningen en verrekenprijsafspraken, verlegt de EU haar focus thans meer en meer naar de digitale wereld.

Informatie vergaren over digitale verrichtingen wordt steeds belangrijker, niet in het minst in de zoektocht naar fiscale fraude. De vrees bestaat volgens de E.U. immers dat belastingontduiking en -fraude zich meer en meer richting de digitale wereld verplaatst, die moeilijk te controleren valt. Het kan dan ook niet verbazen dat de EU haar lidstaten hier op wil wijzen en de nodige informatie-uitwisseling mogelijk maakt.

Een eerste stap werd gezet met DAC 7, dat de focus legt op inkomsten die verkopers en dienstverleners behalen via een digitaal platform zoals een webshop. Met DAC 8 zullen nog meer digitale transacties aan de beurt komen.

DAC 8: DIGITALE VALUTA IN DE SPOTLIGHTS

Het voorwerp van DAC 8 zijn digitale valuta zoals cryptovaluta en het zogeheten e-money, zoals giraal geld op de bankrekening.

De betrachting van de nieuwe wetgeving is om een rapporteringsverplichting op te leggen aan crypto-dienstverleners, denk maar aan bekende platformen zoals Coinbase, en e-geld instellingen. Deze dienstverleners zullen bepaalde informatie dienen door te geven over hun cliënten aan de nationale fiscale administratie, die het op haar beurt kan uitwisselen naar een betrokken lidstaat.

Het framework zal steunen op DAC 2 die voorziet in een automatische gegevensuitwisseling. Naar alle waarschijnlijkheid zal de fiscus op deze manier inkijk krijgen in digitale portefeuilles en hun transactiegeschiedenis.

IMPACT OP UW CRYPTOWALLET?

Er ligt op heden nog geen definitief voorstel van een richtlijn op tafel, dus is het nog ietwat koffiedik kijken over de concrete impact van de wetgeving. Desalniettemin is de doelstelling duidelijk: de overheid wil inzage krijgen in transacties met cryptoactiva en e-geld.

Zoals de kaarten nu liggen, bestaat het doel van de wet er inderdaad in om crypto-portefeuilles in zowel de private als professionele sfeer te kunnen raadplegen. Waar op heden cryptoverrichtingen buiten het oog van de fiscus kunnen vallen, zullen zij via DAC 8 gewapend worden om méér te kunnen zien. Bij wijze van voorbeeld kan dit voor u als gevolg hebben dat de Belgische fiscus een fiche ontvangt van een partnerstaat die uw digitaal saldo weergeeft, waarna zij de nodige belastingen zal kunnen heffen.

Het toepassingsgebied van DAC 8 is weliswaar beperkt tot de Europese lidstaten, zodoende andere dienstverleners gespaard blijven van de rapporteringsplicht.

Van zodra meer informatie gekend is omtrent de concrete toepassing van DAC 8, zal duidelijk worden in hoeverre uw crypto-portefeuille het voorwerp kan uitmaken van de rapporteringsverplichting.