DAC8 op komst, cryptoactiva in het vizier

Dit artikel over DAC8 is een gastcolumn van onze partner Everest Law:

Bitcoin en andere cryptovaluta zijn een gekend fenomeen geworden onder de algemene bevolking. De digitale munten hebben hun intrede gemaakt als betaal- en beleggingsmiddel in zowel de professionele als de particuliere sfeer. Tot op heden wordt de cryptomarkt amper wetgevend gereguleerd. De Europese Unie wil zich sterk maken tegen potentiële belastingfraude en -ontduiking en lanceert daarom de zogeheten DAC 8-richtlijn. De richtlijn dient ervoor te zorgen dat de overheid inkijk krijgt in uw digitale transacties.

DE DAC-RICHTLIJN: EEN KORTE HISTORIEK

Sinds 2011 heeft de Europese Unie erop ingezet om de fiscale informatie-uitwisseling tussen lidstaten te bevorderen. Deze wens werd vormgegeven in de vorm van de eerste “Directive Administrative Cooperation” of kortweg DAC-richtlijn.

Door de tijd heen heeft de Europese wetgever reeds zes bijkomende DAC-richtlijnen ingevoerd. Waar vooreerst informatie kon worden uitgewisseld omtrent o.a. bepaalde inkomsten, financiële rekeningen en verrekenprijsafspraken, verlegt de EU haar focus thans meer en meer naar de digitale wereld.

Informatie vergaren over digitale verrichtingen wordt steeds belangrijker, niet in het minst in de zoektocht naar fiscale fraude. De vrees bestaat volgens de E.U. immers dat belastingontduiking en -fraude zich meer en meer richting de digitale wereld verplaatst, die moeilijk te controleren valt. Het kan dan ook niet verbazen dat de EU haar lidstaten hier op wil wijzen en de nodige informatie-uitwisseling mogelijk maakt.

Een eerste stap werd gezet met DAC 7, dat de focus legt op inkomsten die verkopers en dienstverleners behalen via een digitaal platform zoals een webshop. Met DAC 8 zullen nog meer digitale transacties aan de beurt komen.

DAC 8: DIGITALE VALUTA IN DE SPOTLIGHTS

Het voorwerp van DAC 8 zijn digitale valuta zoals cryptovaluta en het zogeheten e-money, zoals giraal geld op de bankrekening.

De betrachting van de nieuwe wetgeving is om een rapporteringsverplichting op te leggen aan crypto-dienstverleners, denk maar aan bekende platformen zoals Coinbase, en e-geld instellingen. Deze dienstverleners zullen bepaalde informatie dienen door te geven over hun cliënten aan de nationale fiscale administratie, die het op haar beurt kan uitwisselen naar een betrokken lidstaat.

Het framework zal steunen op DAC 2 die voorziet in een automatische gegevensuitwisseling. Naar alle waarschijnlijkheid zal de fiscus op deze manier inkijk krijgen in digitale portefeuilles en hun transactiegeschiedenis.

IMPACT OP UW CRYPTOWALLET?

Er ligt op heden nog geen definitief voorstel van een richtlijn op tafel, dus is het nog ietwat koffiedik kijken over de concrete impact van de wetgeving. Desalniettemin is de doelstelling duidelijk: de overheid wil inzage krijgen in transacties met cryptoactiva en e-geld.

Zoals de kaarten nu liggen, bestaat het doel van de wet er inderdaad in om crypto-portefeuilles in zowel de private als professionele sfeer te kunnen raadplegen. Waar op heden cryptoverrichtingen buiten het oog van de fiscus kunnen vallen, zullen zij via DAC 8 gewapend worden om méér te kunnen zien. Bij wijze van voorbeeld kan dit voor u als gevolg hebben dat de Belgische fiscus een fiche ontvangt van een partnerstaat die uw digitaal saldo weergeeft, waarna zij de nodige belastingen zal kunnen heffen.

Het toepassingsgebied van DAC 8 is weliswaar beperkt tot de Europese lidstaten, zodoende andere dienstverleners gespaard blijven van de rapporteringsplicht.

Van zodra meer informatie gekend is omtrent de concrete toepassing van DAC 8, zal duidelijk worden in hoeverre uw crypto-portefeuille het voorwerp kan uitmaken van de rapporteringsverplichting.

Nieuws

Lastercampagne Greenpeace ontploft in hun gezicht

Er heerst al een tijdje wrevel rond het energiegebruik van Bitcoin. Voor iedereen die de tijd neemt om Bitcoin grondig te onderzoeken wordt het al snel duidelijk dat het energiegebruik van Bitcoin geen enkel probleem is. Toch houdt dit ideologische lobbygroepen zoals Greenpeace niet tegen

LEES VERDER »

Nasdaq lanceert crypto bewaardienst tegen het eind Q2

De grote Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq gaat de cryptomarkt betreden door een crypto bewaardienst te lanceren. Volgens een rapport van Bloomberg is de Amerikaanse beursexploitant van plan om aan het einde van het tweede kwartaal cryptovaluta te beheren voor institutionele investeerders. Het lijkt erop dat Nasdaq

LEES VERDER »

Financiëel systeem probeert veilige banken in kiem te smoren

De gebeurtenissen van de afgelopen weken zetten nog maar eens in de verf hoe onstabiel ons huidig financieel systeem van “fractional reserve banking” is. Omdat banken het geld van hun klanten achteloos herinvesteren in een hele batterij aan beleggingsproducten met uiteenlopende gradaties van risico, worden

LEES VERDER »

Deel 8: Roadmap The Graph 2023

De Graph is een gedecentraliseerd protocol dat de toegang tot blockchain data vereenvoudigt. Graag stellen we je in dit artikel voor aan vier ontwikkelingen die voor 2023 op de planning staan voor The Graph en die het protocol zullen verbeteren: Het einde van de “Hosted

LEES VERDER »

Bankengigant Credit Suisse op de knieën

Het was weer een bijzonder spannend weekend. De centrale bank van Zwitserland (SNB) heeft, in samenwerking met de grootste bank van Zwitserland, Union Bank of Switzerland (UBS), een overname geforceerd van het noodlijdende Credit Suisse (CS). Dat de VS bankencrisis zou overslaan naar Europa viel

LEES VERDER »