Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

EU keurt berucht MiCA crypto wetsvoorstel goed

De EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben op 29 juni een provisoir akkoord bereikt over nieuwe regels voor de cryptowereld. Het beruchte wetsvoorstel om Markets in Crypto Assets (MiCA) veel strenger te gaan reguleren, kwam er vanuit het opzet om beleggers te beschermen en witwaspraktijken tegen te gaan. Helaas was er weinig tot geen plaats voor overleg met experten uit de cryptowereld zelf. Hier zal dus zeker nog gesleuteld moeten worden om de veiligheid, privacy en haalbaarheid voor zowel de platformen als de handelaren te garanderen.

Handelaren zijn nu al verplicht aan te geven wie er een account op een exchange heeft. Daar komt nu bij dat individuele wallets die je gebruikt om tokens naar de exchange te sturen, moeten worden geïdentificeerd. Daarbovenop moet je bij elke transactie aangeven waar deze voor bedoeld is en je volledige naam vermelden.

De nieuwe regels zullen over 18 maanden van kracht gaan – eind 2023 dus, maar wellicht zullen bepaalde crypto handelsplatformen deze wel al vroeger implementeren. Zo heeft Coinbase deze regeling voor de Nederlandse handelaars op hun platform reeds ingevoerd.

Laat ons dus wat dieper inzoomen op wat deze wetgeving nu eigenlijk inhoudt:

Aansprakelijkheid van de platformen

We beginnen met het positieve deel eerst, namelijk de regel rond de aansprakelijkheid van platformen. Crypto exchanges zullen aansprakelijk gesteld worden als ze cryptovaluta van beleggers verliezen. Deze regel komt er om te voorkomen dat cryptobeleggers hun investering volledig verliezen wanneer een crypto platform zou ten gronde gaan. De teloorgang van de controversiële cryptobank Celsius ligt ons nog vers op het geheugen…

Krachtig kader voor stablecoins

MiCA zal de consumenten beschermen door van emittenten van stablecoins te verlangen dat zij een voldoende liquide reserve aanleggen, met een verhouding van 1/1 en deels in de vorm van deposito’s.

Witwaspraktijken tegengaan

De nieuwe regelgeving moet ook het witwassen van crimineel geld via cryptomunten tegengaan. Er is een akkoord bereikt over nieuwe regels om de traceerbaarheid van cryptotransacties nog meer te verscherpen.

Ook de travel rule uit de bankenwereld zal waarschijnlijk heel binnenkort ook toegepast worden op alle cryptotransacties. Crypto exchanges zullen dus voor elke transactie van meer dan 1 euro heel wat gegevens van de zender en ontvanger moeten bijhouden. Peer-to-peer-transacties met crypto vallen niet onder de regel, omdat die niet te controleren vallen.

NFT’s

Er werd voorlopig beslist om NFT’s grotendeels niet in het MiCA-Akkoort op te nemen. De Europese Commissie krijgt de opdracht om binnen de 18 maanden een aparte regeling voor NFT’s uit te dokteren.