Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Ethereum zijn staking exit wachtrij smelt als sneeuw voor de zon na Shapella Upgrade

Ethereum's validator exit wachtrij smelt als sneeuw voor de zon, terwijl de activatie wachtrij spectaculair groeit

De afgelopen twee weken na de Shangaï (Shapella) upgrade hebben zich enkele significante veranderingen voorgedaan in de Ethereum activatie- en exit wachtrijen voor de validators (stakers). De exit queue, die het aantal validators vertegenwoordigt dat het netwerk wil verlaten, is drastisch afgenomen van 15.000 naar minder dan 10. Er is dus momenteel een overschot aan capaciteit om uit te treden als ETH-staker, wat betekent dat validators gemakkelijk hun stake kunnen terugtrekken uit het Ethereum-netwerk.
Aan de andere kant is de activation queue, die het aantal validators vertegenwoordigt dat wacht om toe te treden als validator/staker tot het netwerk, gegroeid van minder dan 10.000 naar bijna 50.000. Dit duidt erop dat de vraag groot is om als (nieuwe) validator te willen deelnemen aan het Ethereum-netwerk. Het wachtrij-systeem reguleert het aantal validators dat op elk moment uit en toe treedt tot het netwerk. Dit mechanisme dient om een beheersbare in- en uitstroom van validators, en dus de security van de Ethereum blockchain te waarborgen.

ETH Validator Flows

Bovenop de spectaculaire instroom aan validators, zien we nog een significante verandering bij Ethereum. De laatste 30 dagen, bedroeg de nettoverandering in de supply van Ethereum, een negatieve  -150.000 aan ETH tokens. Oftewel een supply groei van -1,5 % op jaarbasis. ETH is met andere woorden deflationary. Dit was het geval sinds de Merge van september vorig jaar, echter zien we een sterke toename in de “burn” van ETH, de laatste weken. De oorzaak is het speculeren op PEPE en andere memecoins, wat enorm veel ETH verbruikt bij transacties op de blockchain. 
Al met al lijken deze ontwikkelingen in de activatie- en exit wachtrijen, samen met de afname van de circulating supply, in een bearmarket nota bene, erop te wijzen dat we mogelijks aan de horizon staan van een mooie toekomst voor het Ethereum netwerk en zijn validators en de holders van ETH tokens, mocht er terug een bullmarket opduiken.

Gas Fees Ethereum
Gas Fees Ethereum (transactiekosten)

GRATIS WEBINAR:
Veilig leren investeren in Bitcoin & Crypto

Zaterdag 13 juli - 11u