Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Ethereum is geen security volgens Coinbase CFO

De CFO van Coinbase, Alesia Haas, benadrukt dat Ethereum (ETH) door toezichthouders niet als een security zal worden gezien, een belangrijk onderwerp binnen de onduidelijke cryptoregelgeving van de VS.

In een gesprek met Fortune benadrukte Haas dat het gebrek aan duidelijke cryptowetten in de VS het grootste probleem is. Ze verwees naar eerdere verklaringen van de SEC en CFTC die haar standpunt ondersteunden dat Ethereum niet als een effect mag worden geclassificeerd.

Haas benadrukte de dringende behoefte aan duidelijke, alomvattende crypto-regelgeving in de VS. Zij is van mening dat dergelijke duidelijkheid cruciaal is voor de bescherming van de consument en voor Coinbase om conforme producten aan te bieden.

Een goed regelgevingskader zou Coinbase in staat stellen zijn gebruikers beter van dienst te zijn door naleving van de Amerikaanse wetten te garanderen. Het debat over de status van Ethereum laait op nu de SEC probeert ETH als een effect te classificeren, op basis van de verschuiving naar proof-of-stake.

Dit werd onthuld via dagvaardingen die naar enkele Amerikaanse bedrijven werden gestuurd, zoals gerapporteerd door Fortune.
Het onderzoek naar de Ethereum Foundation door een niet nader genoemde staatsautoriteit houdt naar verluidt verband met deze acties. Noch de betrokken bedrijven, noch de SEC hebben deze details bevestigd.

De classificatie van Ethereum als een effect of een handelsartikel (zogenaamde security) is van cruciaal belang omdat het de beschikbaarheid van op Ethereum gebaseerde producten in de VS beïnvloedt.

Deze kwestie heeft ook betrekking op de manier waarop spot Ethereum ETF’s worden behandeld in vergelijking met Bitcoin ETF’s en heeft invloed op de werking van Special Purpose Broker-Dealers met Ethereum, zoals blijkt uit de Prometheum-zaak. Coinbase is momenteel betrokken bij een SEC-rechtszaak waarin Ethereum en zijn inzetprocessen worden genoemd. Hoewel de rechtszaak Ethereum niet direct als een beveiliging bestempelt, maakt de kwestie wel deel uit van de zaak.

Kortom, de discussie rond de classificatie van Ethereum houdt verband met de bredere kwestie van het ontbreken van een uniforme cryptocurrency-regulering in de VS.