Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

De SEC dient een verzegeld verzoek in ivm Binance rechtszaak – stilte voor de storm?

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) vraagt goedkeuring van de rechtbank om vertrouwelijke documenten in te dienen met betrekking tot de rechtszaak van de toezichthouder tegen de crypto-exchange Binance.

Op maandag diende de SEC een verzegeld verzoek in om documenten onder verzegeling in te dienen. Indien goedgekeurd, krijgt de instantie toestemming om gevoelige of vertrouwelijke informatie bij de rechtbank in te dienen die niet openbaar wordt gemaakt.

John Reed Stark, voormalig hoofd van het Office of Internet Enforcement van de SEC, zegt dat het zeldzaam is dat de SEC documenten onder verzegeling indient omdat de toezichthouder voor effecten een civiele handhavingsinstantie is. Hierdoor worden SEC-moties (en handhavingsacties) typisch openlijk ingediend en zijn deze meestal voor iedereen beschikbaar om te lezen.
Hij zegt dat deze buitengewone rechtbankindiening mogelijk te maken heeft met de vermeende betrokkenheid van Binance bij witwassen of andere criminele activiteiten. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) onderzoekt naar verluidt de uitwisseling.

Stark denkt dat het indienen van documenten onder verzegeling de SEC zal helpen om het onderzoek van het ministerie van Justitie niet te verstoren of getuigen in gevaar te brengen.
“Mijn inschatting is dat het geheime verzoek van de Amerikaanse SEC waarschijnlijk verband houdt met een bestaand Amerikaans DOJ-onderzoek naar Binance en mogelijk rechtstreeks of onrechtstreeks de tot nu toe onbekende inhoud van een komende Amerikaanse DOJ-aanklacht tegen Binance beschrijft, of een aanklacht die al onder verzegeling is ingediend – wat het Amerikaanse DOJ liever geheim zou houden.”

Stark vermoedt dat Binance waarschijnlijk niet zal protesteren tegen het verzoek tot verzegeling om belastend bewijsmateriaal of mogelijk schadelijke criminele beschuldigingen tegen de uitwisseling openbaar te maken.
De voormalige SEC-functionaris erkent echter dat de situatie moeilijk te voorspellen is.

Mogelijks staat de crypto industrie dus nog een kleine storm te wachten, op het moment dat Justitie (DOJ) of een andere instantie naar buiten komt met de effectieve aanklacht.