Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

De introductie van MiCA in het regelgevingslandschap van de EU

MiCA, of languit Markets in Crypto-Assets, is een voorgesteld regelgevend kader van de Europese Unie (EU) dat tot doel heeft om de wereld van crypto-activa te reguleren. De focus ligt hierbij op het stimuleren van innovatie en tegelijkertijd het beschermen van consumenten en marktdeelnemers.

Dit reguleringskader richt zich specifiek op drie belangrijke categorieën van crypto-activa: Activareferentietokens, Elektronische geldtokens en andere crypto-activa. Het beoogt een duidelijk en eerlijk kader te creëren voor de handel en uitgifte van crypto-activa binnen de Europese Unie.

MiCA vereist dat alle cryptobedrijven die diensten aanbieden zoals bewaring, advies, enzovoort, zich registreren bij nationale toezichthouders en voldoen aan rigoureuze organisatorische, operationele en gedragsnormen. Deze regels omvatten maatregelen ter bescherming van de activa van klanten, het voorkomen van belangenconflicten en het waarborgen van markttransparantie. Voor uitgevers van crypto-activa vereist MiCA openbaarmaking via “whitepapers” – documenten die details verstrekken over de rechten en risico’s van het activum. Stablecoins moeten bovendien voldoen aan de strenge vereisten voor reserves, governance en stabilisatie onder de regels. MiCA moet dus helderheid bieden over welke activiteiten licenties vereisen, hoe cryptovaluta op de markt kunnen worden gebracht en aan het publiek kunnen worden verkocht, en biedt meer uniforme bescherming voor gebruikers in heel Europa.

DeFi en NFT’s vallen weliswaar nog niet onder deze regelgeving en daar moet in het komende jaar of eerder jaren nog een gevolg aan komen. Hoewel het regelgevend kader theoretisch bedoeld is om consumenten te beschermen, blijft het voor velen nog een raadsel hoe dit er in de praktijk uit zal zien voor de crypto community en ook voor cryptobedrijven wereldwijd die hun diensten in Europa willen aanbieden.

Daarom organiseren wij op vrijdag 3 mei een keynote met jurist Frank Hoogendijk in het Crypto Café in Gent, waar we dieper zullen ingaan op dit onderwerp. Je kan hier ook al jouw vragen stellen, dus wees er zeker bij.