Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Bitcoin als oplossing voor de ‘unbanked’

Volgens de Global Financial Index hebben vandaag de dag, wereldwijd, 1,2 miljard mensen nog geen bankrekening en Bitcoin wil hier iets aan doen. Dit betekent dat zij moeilijkheden hebben met het verkrijgen van financiële en andere hulp van hulpinstellingen en overheden. Zij kunnen geen bijdrage leveren aan de formele economie en het bedrijfsleven.

De grootste populatie van deze mensen zijn te vinden in China en India. Verder blijkt dat maar liefst 65% hiervan vrouwen zijn. Aan de hand van deze cijfers wordt al snel duidelijk dat het huidige financiële bankensysteem niet inclusief is voor iedereen op deze wereld.

Als we kijken hoeveel mensen er geen bank of toegang tot een bank hebben komen we op hogere cijfers uit.

Laten we eens kijken naar de cijfers van de Wereldbank. Deze schat dat er vandaag ongeveer 2 miljard mensen in de wereld geen bankfaciliteiten. Dat wil zeggen dat hoewel een groot aantal mensen vandaag de dag bezig zijn met het voorzien in al hun dagelijkse financiële behoeften, maar zij nog steeds geen toegang hebben tot banken. Dit betekent dat een deel van de veiligheid, vrijheid en financiële inclusie die de bank ons zou moeten bieden, misschien niet gemakkelijk toegankelijk is.

Bitcoin en andere cryptocurrency geven ‘unbanked’ mensen een uitweg van het huidige discriminerende financiële systeem. Zo verleent het bitcoinnetwerk een vrij en open systeem waarbij je controle hebt over je eigen financiën. Het is een open systeem waardoor je volledige controle hebt over al deze manieren om met je financiën om te gaan.

Bitcoin is daarentegen ook grenzeloos. Iedereen met een internetconnectie kan participeren op het netwerk. Dit is een groot verschil met het huidige financiële systeem waar nog steeds een groot deel van de bevolking geen deel van uitmaakt en met name ‘unbanked’ zijn.

Bitcoin is voor een groot deel financieel bevrijdend voor de ‘unbanked’ bevolking in de wereld.

GRATIS WEBINAR:
Veilig leren investeren in Bitcoin & Crypto

Zaterdag 13 juli - 11u