Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Belangrijke week inzake regularisatie voor cryptocurrencies

President Biden ondertekende woensdagochtend een uitvoerend bevel dat federale agentschappen vraagt een “roadmap” op te stellen voor de regularisatie van crypto en het identificeren van risico’s en potentieel voor innovatie.

“De opkomst van digitale activa creëert een kans om het Amerikaanse leiderschap in het mondiale financiële systeem en aan de technologische grens te versterken, maar heeft ook substantiële implicaties voor consumentenbescherming, financiële stabiliteit, nationale veiligheid en klimaatrisico’s”, luidde een verslag dat door het Witte Huis werd vrijgegeven.

De order noemt zes aandachtsgebieden voor beleid en regelgeving op het gebied van cryptocurrency: bescherming van consumenten en bedrijven, bescherming van de financiële stabiliteit, risicobeperking, leiderschap van de VS in het mondiale financiële systeem en economisch concurrentievermogen, financiële inclusie en verantwoorde innovatie.

Het bevel is de eerste keer dat de uitvoerende macht een poging doet om een verenigde federale strategie te creëren rond de groeiende digitale activa-industrie, maar het biedt niet de duidelijke regulerende richtlijnen waar veel leden van de industrie om hebben gevraagd.

Wetsvoorstellen om de digitale activa te reguleren zullen waarschijnlijk later deze maand worden ingediend door Amerikaanse wetgevers in het Huis en de Senaat.

Ook in Europa werden belangrijke beslissingen gemaakt omtrent crypto-mining, met name over het proof-of-work-consensusmechanisme dat Bitcoin gebruikt. De Europese Unie stemde tegen een eventueel verbod op dit proof-of-work-mechanisme dat Bitcoin gebruikt om te minen. Dit heeft tot gevolg dat de ‘mining’ naar alle waarschijnlijkheid niet langer aan bod zal komen in de Markets in Crypto-Assets (MiCA)-verordening, maar zal toegevoegd worden aan de EU Taxonomie inzake de verduurzaming van de financiële sector. Zij hebben geen bevoegdheid om deze nog op een harde manier te verbieden.

GRATIS WEBINAR:
Veilig leren investeren in Bitcoin & Crypto

Zaterdag 13 juli - 11u