Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

ECB personeel hekelt inflatie

Het is de taak van de ECB te zorgen voor prijsstabiliteit, die zij definieert als 2% inflatie. De inflatie in de eurozone bereikte in oktober een 13-jaar oude hoogte van 4,1 procent. In Duitsland ziet de Bundesbank de inflatie deze maand oplopen tot 6 procent en enige tijd boven de 3 procent blijven.

De vakbond van het personeel van de ECB, IPSO, heeft de leiding van de centrale bank opgeroepen de lonen forser te verhogen om de koopkracht van de werknemers te beschermen tegen de torenhoge prijzen. De ECB heeft weliswaar een algemene loonsverhoging van 1,3 procent vanaf januari voorgesteld, maar dat is ruim onder het inflatiecijfer van 4,6 procent dat Duitsland in oktober bereikte. Het IPSO stelt dan ook voor dat de ECB “een indexeringsregeling invoert waardoor hun salarissen parallel met de inflatieontwikkeling zouden stijgen”.

De beleidsmakers van de ECB hebben lang betoogd dat indexering een deel van het probleem is in plaats van de oplossing. De centrale bank waarschuwt dat het koppelen van loonsverhogingen aan feitelijke inflatieontwikkelingen het risico van “loon-prijsspiralen”, waarbij tijdelijke inflatie aanhoudt, aanzienlijk zou verhogen.

Het addertje onder het gras is dus de zogenoemde “Wage Push Inflation”. De lonen zijn te laag voor de te dragen lasten en personeel vraagt dus dat de lonen stijgen om te compenseren voor de hoge inflatie/geldontwaarding. Gevolg hiervan is dat gezien de werknemers hun lonen zullen stijgen, ze ook meer kapitaal ter beschikking hebben om te consumeren of zelfs te investeren. Gezien de vraag naar goederen dan nog harder stijgt door groeiende lonen, wordt de inflatie nog hoger.

Wij als Bitcoiners die al jaren het losse beleid van de centrale banken bekritiseren vinden het dan ook best ironisch om het personeel van de centrale banken te zien vragen achter loonsverhogingen. En dit ter bescherming tegen de hoge inflatie die de centrale banken zelf heeft gecreëerd de afgelopen decennia.