Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

WEF wil crypto reguleren

Het WEF publiceerde op 25 mei een nieuwe white paper met de de naam “Pathways to Crypto-Asset Regulation” waarin het beklemtoont dat er dringend meer regulatie nodig is.

De paper bevat de gebruikelijke ongegronde beschuldigingen en vooroordelen over Bitcoin. Zo doen de auteurs een oproep voor verdere globale samenwerking rond crypto en beweren ze dat de huidige wetgeving ontoereikend is om internationale financiële achterpoortjes te sluiten. Bovendien baart de stijgende populariteit van mixers, “self-hosted” wallets en gedecentraliseerde handelsplatformen het WEF duidelijk zorgen. 

Bedoeling is dat internationale organisaties en politieke leiders de richtlijnen uit het nieuwe document gebruiken om op lokaal niveau steeds striktere wetgeving toe te passen. 

Het is trouwens niet de eerste keer dat het WEF zich met cryptocurrency inmengt. Eerder dit jaar bracht het een paper uit over blockchain en klimaatsverandering en in 2021 lanceerde het een lijvig rapport uit over de toekomst van CBDCs en Stablecoins.

Het WEF is een wereldwijde organisatie van internationale leiders, politici en bedrijven opgericht door Klaus Schwab om de globale economische koers uit te zetten en komt regelmatig onder vuur vanwege zijn autoritaire en neoliberale karakter. Het hoeft dus zeker niet te verbazen dat ze allergisch is voor een compleet gedecentraliseerde technologie zoals Bitcoin die opnieuw een grote mate van soevereiniteit en vrijheid mogelijk maakt voor het individu.