Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Solana en DeFi project Solend in nauwe schoentjes

Op zondag kwam de DeFi (Decentralized Finance) sector opnieuw onder vuur. Solend, een populair leenprotocol op Solana (SOL), wou een noodaanpassing maken aan de code omwille van een whale die op het puntje van liquidatie staat.

Het voorstel, genaamd “SLND1: Mitigate Risk From Whale“, werd abrupt gelanceerd op zondag zonder aankondiging. De stemming werd afgesloten met een goedkeuring van 97%. Echter kwam bijna 98% van die “ja” stemmen van eenzelfde entiteit aangezien in proof-of-stake blockchains de grootte van je “stake” ook de grootte van je zeggenschap bepaalt.

Waarom wil Solana dit voorstel doorduwen?

Een whale zou 5.7 miljoen Solana tokens in Solend “gestaked” hebben om een lening van 108 miljoen dollar stable coins te krijgen. Indien de prijs van SOL daalt tot onder $22.30 wordt deze whale geliquideerd. Een liquidatie is het gedwongen sluiten/verkopen van een positie doordat het onderpand de positie niet meer dekt. Het grote probleem is de hoeveelheid tokens en het mechanisme achter Solend dat de tokens liquideert/verkoopt. Dit mechanisme gebeurt automatisch via Decentralizes Exchanges (DEX), maar deze kunnen geen grote volumes aan. Indien de “whale” geliquideerd wordt, zou er maar liefst voor 21 miljoen dollar aan SOL tokens per direct verkocht worden. Een gedwongen liquidatie van dergelijk volume zou het hele Solana netwerk kunnen doen kapseizen.

Met SLND1 zou Solana de rekening van de whale geforceerd overnemen en het onderpand via over-the-counter (OTC) transacties verkopen. Door kleine hoeveelheden SOL met mondjesmaat te liquideren, zou het netwerk zo niet crashen.

Nadat dit voorstel werd goedgekeurd, kreeg het onmiddellijk zware kritiek. Argumenten waren onder meer de reputatieschade die deze zet zou veroorzaken aan het algemene imago van DeFi. Je kan namelijk moeilijk over “Decentralized Finance” spreken als een centrale autoriteit zomaar rekeningen geforceerd kan overnemen.

Na de bakken kritiek van de gemeenschap startte het Solend team een tweede governance stemming om het eerder goedgekeurde voorstel ongeldig te maken. Dit nieuwe voorstel eindigde met 1.480.264 stemmen in het voordeel van de gemeenschap en tegen de geforceerd overname.

De situatie heeft het crypto-uitleenplatform in een gruwelijk dilemma gebracht. Als Solend de wallet van de “whale” toch overneemt, zou Solana alsnog gered kunnen worden van een implosie. Het zou echter wel laten zien dat ieders tegoeden binnen het platform in beslag kunnen genomen worden.

Aan de andere kant, als het Solend-team niet in staat is om de risico’s rond de account van de walvis te beperken, is de kans op een Solana crash reëel.