Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Jan Jambon gaat de dialoog aan over Bitcoin

David De Vriesere

Een delegatie van de Digital Currency Academy (DCA) ging uitvoerig in dialoog met Vlaams minister-president Jan Jambon en federaal volksvertegenwoordiger Joy Donné over de toekomst van blockchain-toepassingen en crypto assets.

“Het was een zeer constructief gesprek waarbij we het allen eens zijn over de nood aan meer educatie en informatie. Deze technologie is sterk in opmars.” aldus CEO David De Vriesere. “Wereldwijd zijn al meer dan 140 miljoen mensen betrokken bij Bitcoin en crypto assets. Als zoveel mensen reeds betrokken zijn, is het aangewezen om te zorgen dat die mensen goed geïnformeerd zijn. Zo kunnen we misbruik tegen gaan. Ik krijg dagelijks vragen in verband met het regelgevend kader rond Bitcoin. In België zou dat duidelijker moeten zijn. Rechtszekerheid is cruciaal voor investeerders.”

Quinten François

Naast de opmars van cryptomunten kwam ook het breder spectrum inzake blockchain toepassingen in de bedrijfswereld en daarbuiten aan bod. “Net zoals de jaren ’90 waarbij het internet en haar toepassingen in het begin op veel weerstand stoten, is dat hetzelfde voor bitcoin, blockchain en cryptos. De manier waarop we waarde zullen uitwisselen zal fundamenteel wijzigen. De wereld verandert snel. Het is als land aangewezen dat we niet achterop hinken. We moeten mensen en bedrijven voldoende informeren over de mogelijkheden. Alleen al het DEFI-verhaal (nvdr. Decentralised Finance) biedt een breed spectrum aan mogelijkheden voor burgers en bedrijven.” vervolgt Quinten François, crypto expert en wereldwijd bekende influencer.

Overheid & Blockchain

Bert Schelfhout

Ook de overheid kan baat hebben bij blockchaintoepassingen. “In 2017 heeft de Verenigde Naties in samenwerking met België hulpverlenging in vluchtelingenkampen georganiseerd met behulp van blockchain. Door een oogscan kreeg elke persoon een voedselbudget toegekend. Met een oogscan betaalden ze hun voedsel in de supermarkt. Met deze blockchaintoepassing was privacy gegarandeerd én kon er niet gefraudeerd worden. Bij andere voedselhulpacties gaat naar schatting 30% van de budgetten verloren door fraude. Een gigantische win dus.” aldus Bert Schelfhout, die zijn drie passies combineert: politiek, ondernemen en blockchain. “Er waren de voorbije jaren al wat experimenten en waardevolle toepassingen. De verdere uitbouw hiervan blijft een must.”

Vervolgverhaal

Brecht Van Craen

“We zouden graag onze kennis delen met mensen uit de overheid en de politieke wereld.” aldus Brecht Van Craen, de enige Belg met een universitaire Master in Digital Currencies. “Op die manier willen we ervoor zorgen dat ons land voldoende mee is in deze snel veranderende wereld. We merken ook een vraag naar meer kennis bij bijvoorbeeld boekhouders. Sommige bankinstellingen kennen nogal wat vooringenomenheid. Met de juiste kennis kunnen bedrijven nochtans deze nieuwe technologie in hun voordeel hanteren. Vandaar dat het zo belangrijk is dat de overheid het potentieel voldoende ziet en bijgevolg inspanningen doet om mensen te informeren en op te leiden.”

“We zijn zeer tevreden over de informerende en constructieve houding van de Minister – President Jambon, die ook bevoegd is voor digitalisering. Het was een echte dialoog en er is bereidheid om verder te bekijken hoe we mensen en organisaties kunnen onderwijzen en informeren.” besluit David De Vriesere.

DCA streeft ernaar om de beste kwaliteit inzake educatie te realiseren in Vlaanderen.