Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Opmars “Bitcoin ATM’s” krijgt een flinke deuk

Gedurende vele jaren leek er maar geen einde te komen aan de indrukwekkende groei aan Bitcoin ATM’s Wereldwijd. Bitcoin ATM’s zijn fysieke toestellen waar je gemakkelijk cash geld kan omzetten in Bitcoin op je smartphone.

De automaten zijn een elegante oplossing voor mensen die geen toegang hebben tot bijvoorbeeld klassieke crypto exchanges. Zo krijgen personen zonder bankrekening of computer toch toegang tot de beste spraaktechnologie die ooit is uitgevonden.

Wereldwijd zijn er vandaag de dag zo een 37.000 automaten actief, waarvan 32.670 in de Verenigde Staten. Tussen 2020 en 2022 kwamen er maar liefst 1.000 ATM’s bij per maand.

De laatste maanden zien we helaas voor de eerste keer een negatieve trend (-1400 automaten in 2023). Een voor de hand liggende oorzaak voor deze daling is natuurlijk de aanhoudende bear market. Toch is dit waarschijnlijk niet de hoofdreden aangezien er tijdens de vorige bear market (2019-2020) enkel een mindere groei was, maar nooit een afname zoals nu.

De aanleiding voor deze daling moet eerder gezocht worden bij de verstikkende houding van overheden. Zo ook in België waar er tot vorig jaar meer als 40 Bitcoin ATM’s actief waren. Dankzij de verregaande wetgeving uit 2021 van Vincent Van Peteghem (CD&V) is dit vandaag gereduceerd tot slechts 2 (!!).

Eerder dan een gebalanceerde oplossing zoeken, koos de CD&V ervoor om als een olifant in een porseleinkast te werk te gaan. Zo moeten uitbaters van Belgische Bitcoin ATM’s zich sinds 2021 laten registeren bij het FSMA wat een bijzonder omslachtig proces is. Bovendien zijn de uitbaters ook ten alle tijden verantwoordelijk voor de acties van hun klanten, zo laat Van Peteghem het volgende optekenen:

“Eigenaars van automaten moeten dus steeds waakzaam zijn ten aanzien van hun cliënten, de verrichtingen die hun cliënten doen en de eventuele zakelijke relaties die verbonden zijn aan de verrichtingen.”

Eigenaars van Bitcoin automaten laten opdraaien voor de acties die eindgebruikers ondernemen voor of na het gebruik van een Bitcoin ATM is compleet buiten proportie. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Bitcoin ondernemers wegtrekken uit België en andere oorden opzoeken.