Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Japanse overheid pensioenfonds overweegt Bitcoin investering

Het Japanse Government Pension Investment Fund (GPIF), ’s werelds grootste pensioenfonds dat meer dan $1,5 biljoen aan activa beheert, heeft aangekondigd dat het gaat onderzoeken of het een deel van zijn portefeuille in Bitcoin zal diversifiëren.

Volgens de aankondiging zal de GPIF informatie inwinnen over illiquide alternatieve activa zoals Bitcoin, goud, bossen en landbouwgrond als onderdeel van haar diversificatie-inspanningen. Hoewel er momenteel niet in deze activa wordt belegd, geeft deze stap aan dat het megafonds actief onderzoek doet naar opties die verder gaan dan aandelen en obligaties.

Het GPIF verklaarde dat het op zoek is naar “basiskennis over de activa die bedoeld zijn voor informatieverstrekking” en wil begrijpen “hoe buitenlandse pensioenfondsen deze in hun portefeuilles opnemen”.

Als grote rentmeester van de Japanse pensioenen heeft het GPIF actief de verfijning van zijn beleggingsstrategieën aangescherpt. De afgelopen jaren heeft het een meer diverse reeks activa toegewezen, waaronder onroerend goed, infrastructuur en private equity.

Bitcoin vertegenwoordigt het meest spraakmakende bezit dat wordt onderzocht. Hoewel riskant en volatiel, wordt BTC steeds vaker gezien als een inflatie hedge, net als goud. De GPIF benadrukte dat zijn aankondiging geen garantie is voor toekomstige investeringen, maar dat de implicaties van de aankoop van Bitcoin door Japanse pensioenfondsen voor de sector schokkend zouden zijn.