Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

EthereumPOW mining beleeft heropleving!

En we blijven nog wat bij het thema Ethereum Merge, want uit cijfers is gebleken dat het minen van Ethereum nog niet ten dode is opgeschreven, integendeel! Na het overschakelen van proof-of-work (POW) naar proof-of-stake (POS) besloot een groep miners toch Ethereum te blijven minen volgens het POW consensus mechanisme. Dit netwerk van de rebelse miners werd bij de afsplitsing het EthereumPOW (ETHW) netwerk genoemd en vertoonde tot hiertoe ook aardig wat groei. Dit duidt erop dat het minen van Ethereum nog niet passé is. Sterker nog, volgens het Blockchain-analysebureau Wu Blockchain draaien er meer dan 80 verschillende decentralised apps, of kort dApps, op het Ethereum proof-of-work ecosysteem!