Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

ECB ziet Weidmann vertrekken

President van de Bundesbank en criticus van het huidige monetaire beleid van de ECB, Jens Weidmann, treedt vijf jaar vervroegd af van zijn functie. Dit zet de deur open voor de nieuwe Duitse regering om een minder kritische opvolger te kiezen. Weidemann behoorde tot de meest kritische leden van de raad van bestuur van de ECB en stond lijnrecht tegenover het huidige monetaire beleid dat hoofdzakelijk rondom quantitative easing (QE) draait. 

Nadat Weidmann in mei 2011 aan het hoofd van de Bundesbank kwam te staan, terwijl de schuldencrisis in de eurozone woedde, was hij vaak in de minderheid bij de ECB en stemde hij tegen belangrijke beleidsmaatregelen die door de ECB-chefs Mario Draghi en Lagarde werden doorgedrukt. Hij behoorde tot een handvol beleidsmakers die zich verzetten tegen de toezegging van de ECB om de rentetarieven op een recordlaagte te houden totdat de inflatie zich stabiliseert op 2%. Weidmann zei dat hij op 31 december om persoonlijke redenen zou vertrekken. 

Dit is enkele dagen nadat de ECB een cruciale beslissing moet nemen over het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen die er tijdens de pandemie genomen werden. Deze maatregelen hebben niet alleen de groei, maar ook de inflatie opgedreven tot het hoogste percentage in meer dan een decennium. Het lijkt voor ons critici van het huidige monetaire beleid dan ook niet geheel toeval dat hij zal aftreden op het moment wanneer er beslist zal worden of er nog bijkomende stimuleringsmaatregelen komen.

 Ook zal Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, dit aftreden niet jammer vinden gezien er zo weer een kritische stem minder is tegen haar monetaire beleid. Bij de aankondiging van zijn vertrek, waarschuwde Weidmann nog een laatste maal voor de grote inflatierisico’s. “Het zal van cruciaal belang zijn om niet eenzijdig naar deflatierisico’s te kijken, maar ook de inflatiegevaren die in het verschiet liggen niet uit het oog te verliezen”, zei hij in een boodschap aan het personeel.