Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

De opmars van Central Bank Digital Currencies

De Bank van Japan liet zonet het hele Central Bank Digital Currencies (CBDCs) verhaal vallen. Hopelijk worden de meningen van de burgers ook gevraagd in Europa en in de VS over dit heikele thema! Van digitale munten van centrale banken wordt verwacht dat ze autoriteiten de mogelijkheid geven om de financiën van hun burgers volledig te beheersen en controleren. Staten zouden burgers kunnen verbieden om diensten en goederen te kopen, en regeringen zouden meer invloed en controle krijgen over het leven van mensen.

De introductie van een digitale munten van de centrale bank roept een aantal belangrijke vragen op:

  • Zouden de mensen wel voordelen hebben aan de nieuwe functies van deze digitale valuta?
  • Kunnen we er wel zeker van zijn dat deze functies en nieuwe eigenschappen, in de handen van regeringen, de toch al wankele fundamenten van democratieën niet zullen ondermijnen?

Beide vragen roepen belangrijke discussies op over de toekomst en onze waarden als samenleving.

Er zijn ook tal van open vragen waarover burgers, in plaats van centrale banken, eigenlijk zouden moeten nadenken. Willen we persoonlijke financiële informatie koppelen aan kredietsystemen? Hoe zit het met het delen van gezondheidsuitgaven of politieke donaties met overheden en bedrijven? Wat is het maatschappelijke belang om contant geld naast de digitale valuta van de centrale bank te houden? Hebben we zelfs een digitale valuta van de centrale bank nodig?

Wat kunnen wij als burger doen om actief meer inspraak te hebben over de ontwikkeling en roll-out van deze CBDC’s?

Food for thought dus!