Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Bitcoin Ordinals, NFT’s op Bitcoin beroeren de gemoederen

Bitcoin Ordinals: NFT’s op Bitcoin beroeren de gemoederen

Bitcoin Ordinals zijn de laatste weken naar voor gekomen als een belangrijk fenomeen en hebben de aandacht getrokken van enthousiastelingen alsook tegenstanders binnen de Bitcoin-community.
Ordinals maken het mogelijk om digitale assets op satoshis, de kleinste eenheden van Bitcoin, in te schrijven (inscripties). In dit stuk gaan we dieper in op de oorsprong van Bitcoin Ordinals, de controverse eromheen en de mogelijke gevolgen op de toekomst van Bitcoin.

Oorsprong

Bitcoin Ordinals werden mogelijk gemaakt door twee netwerkupdates van Bitcoin: SegWit (Segregated Witness) in 2017 en Taproot in 2021. De SegWit-update resulteerde in een soft fork van Bitcoin en verdeelde de transactiestructuur van Bitcoin in twee delen: de transactie zelf en het “witness” deel. Het doel van SegWit was het voorkomen van onbedoelde wijzigingen in Bitcoin-transacties en het mogelijk maken van meer transacties die binnen één block kunnen worden opgeslagen. Het verhoogde de blocksize limiet naar 4 MB en maakte een hogere throughput van transacties mogelijk op de Bitcoin blockchain. Na SegWit verbeterde de Taproot-update de beveiliging en privacy van Bitcoin-transacties, en introduceerde het de inscriptie van gegevens. Doch onbedoeld, legden deze updates wel de basis om het door Casey Radarmor ontworpen Bitcoin Ordinal-protocol te lanceren.

Wat zijn Bitcoin Ordinals?

Bitcoin Ordinals houden in dat digitale data (bvb. digitale beelden) wordt ingeschreven op satoshis, de data wordt dan opgeslagen op de Bitcoin blockchain. Deze functionaliteit, die vergelijkbaar is met NFT’s op de Ethereum blockchain, werd meteen zeer populair binnen en buiten de Bitcoin community.

Controverse

Bitcoin Ordinals zijn niet zonder controverse gebleven. De populaire Ordinals zetten het Bitcoin-netwerk onder druk, wat leidt tot hogere transactiekosten en langzamere transactie snelheden. Sommige Bitcoin-puristen zijn van mening dat BTC zich strikt moet houden aan de visie van Satoshi Nakamoto van een peer-to-peer betalingssysteem, en zij uiten bezorgdheid over de impact van Ordinals op de netwerkcapaciteit en schaalbaarheid. Bovendien zijn er zorgen over potentiële beveiligingskwetsbaarheden die gepaard gaan met de technologie, gezien de software volgens de tegenstanders geen uitgebreide tests heeft ondergaan. Verhoogd regelgevend toezicht en het potentieel voor oplichting worden ook genoemd als mogelijke nadelige effecten voor Bitcoin.

Bitcoin Miami 2023
Debat op Bitcoin Miami over Ordinals, met Udi Wertheimer en Eric Wall verkleed als de Taproot Wizards van de populaire Bitcoin Ordinal reeks.

Gevolgen voor Bitcoin

De opkomst van Bitcoin Ordinals heeft ook oude discussies nieuw leven ingeblazen, met name die over de toekomst van de vergoedingsstructuur en beveiliging van Bitcoin. Gezien Bitcoin miner rewards steeds verminderen (elke halving worden deze namelijk gehalveerd) rijst de vraag of transactiekosten uiteindelijk miner rewards kunnen vervangen als de primaire inkomstenbron voor de miners. Gezien miners de security van de Bitcoin blockchain garanderen, is dit een zeer belangrijke kwestie.
Voor de eerste keer sinds 2017 overtroffen de transactiekosten voor het verwerken van Bitcoin transacties de miner rewards, voornamelijk als gevolg van de grote vraag naar Bitcoin Ordinals. Deze verschuiving in de dynamiek van de vergoedingsmarkt zou meer miners kunnen stimuleren om deel te nemen aan het beveiligen van het netwerk.
Er blijven echter zorgen bestaan over hogere vergoedingen en netwerkcongestie. Dit leidt dan wel weer tot het sneller implementeren van oplossingen zoals het Lightning Network (de implementatie van LN door Binance) en mogelijks andere innovaties (bvb. Bitcoin layer-2 technologie als Stacks) om deze uitdagingen voor het Bitcoin netwerk te verzachten.

Conclusie

Bitcoin Ordinals zijn naar voren gekomen als een opmerkelijke ontwikkeling binnen het Bitcoin-ecosysteem, waardoor de integratie van functionaliteit vergelijkbaar met NFT’s op de Bitcoin blockchain mogelijk is. Hoewel er controverse rond Ordinals bestaat, kunnen hun unieke kenmerken en potentiële implicaties voor de toekomst van Bitcoin niet worden genegeerd. Naarmate de technologie blijft evolueren, valt nog te bezien hoe de vergoedingsstructuur, beveiliging en schaalbaarheid van Bitcoin zullen worden beïnvloed.
De voortdurende discussies en verkenning van Ordinals benadrukken de dynamische en constant evoluerende aard van publieke, permissieloze blockchains: zelfs Bitcoin blijft er niet gespaard van.