Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Arbitrum DAO keurt staking voorstel goed

De Arbitrum DAO keurde een eerste stemming goed voor een voorstel om ARB-tokenhouders toe te staan tokens in te zetten in ruil voor een opbrengst. Er wordt voorgesteld dat de opbrengst door de treasury wordt gefinancierd en via een smart contract over twaalf maanden wordt verdeeld.

Leden van de Arbitrum-gemeenschap hebben groen licht gegeven voor een eerste bestuursstemming over een voorstel dat ARB-tokenhouders vraagt hun bezit in te zetten in ruil voor rendement. Dit zal naar verwachting worden gefinancierd door de Arbitrum treasury en over twaalf maanden worden verdeeld via een smart contract, volgens het DAO voorstel.

De eerste fase van de bestuursstemming over het voorstel, die vandaag werd goedgekeurd, presenteerde oorspronkelijk een gelaagd systeem voor tokentoewijzing, met opties om 1% (100 miljoen tokens), 1,5% (150 miljoen tokens) of 1,75% (175 miljoen tokens) toe te wijzen. van het totale aanbod van 10 miljard ARB als inzetbeloningen.

Bij de stemming over de controle op SnapShot stemde de meerderheid – meer dan 66% van de DAO-leden – voor het laagste niveau van het toewijzen van 1% (100 miljoen tokens) aan staking. Een minderheid, 33%, stemde tegen de stemming, wat de onenigheid binnen de gemeenschap benadrukte over het gebruik van staatsfondsen voor het inzetten van incentives.