Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Waarom schrijven zoveel economen en experts Bitcoin af?

Als je onze blog al een tijdje volgt dan zul je al wel weten dat experts, economen en de media het niet altijd aan het rechte eind hebben. In het geval van Bitcoin zou je zelfs kunnen stellen dat het uitzonderlijk is dat er correcte informatie wordt verschaft. Als dit waar is, dan blijven we natuurlijk wel nog met de volgende vraag zitten: hoe kan het dat onze instellingen zo gefaald hebben? Waarom schrijven zoveel economen en experts Bitcoin af? Dat is de vraag die we proberen te beantwoorden in dit artikel.

Een deel van het antwoord is zeker te verklaren door een angst voor het nieuwe, het onbekende. Dit fenomeen zien we bij alle technologieën terugkomen, zo konden de media begin jaren 90 weinig tot niets positiefs schrijven over het internet, dat was voor pedofielen en criminelen. Zo ook in 1861 met de Britse “Red Flag Acts” wetgeving in het Verenigd Koninkrijk. De angst en het lobbywerk tegen geautomatiseerde voertuigen ging zo ver dat de maximumsnelheid werd vastgelegd op een verpletterende snelheid van maar liefst 3.2 Km/h. Bovendien moest er steeds een persoon met rode vlag het voertuig te voet begeleiden. Het duurde bijna 40 jaar tot deze enorm verstikkende regulatie volledig werd teruggeschroefd, zodat de auto industrie eindelijk kon doorbreken.

Maar dat is zeker niet de enige reden waarom er zo neerbuigend of soms zelfs ronduit vijandig wordt gedaan wanneer het over Bitcoin gaat.

Follow the money

“Het is moeilijk om iemand een idee te doen begrijpen wanneer zijn loon berust op het niet begrijpen van dit idee.”

                                                                                                                                                                    – Upton Sinclair

Jammer genoeg heeft de financialisering van de laatste 50 jaar er ook voor gezorgd dat velen er alle baat bij hebben om het status quo te verdedigen. Het aantal mensen dat in dienst is bij organisaties die munt kunnen slaan uit ons fiat systeem valt moeilijk te overschatten. Notarissen, bankiers, juristen en verzekeraars liggen voor de hand, maar zijn slechts enkele van de sectoren die baat hebben bij inflatie (die steeds de spil vormt van ons Euro en Dollar systeem). De vastgoedsector rekent zich rijk dankzij de woekerende huizenprijzen, ambtenaren kunnen vervroegd op pensioen dankzij het klaarblijkelijk onuitputtelijke vermogen van overheden om steeds meer schulden op te rakelen enzoverder… Al deze motivaties moeten in rekenschap gebracht worden wanneer men steeds opnieuw op irrationele tegenstand botst naar aanleiding van het succes van Bitcoin.

Onze moderne economen hebben gefaald

Rond 2005 zal het duidelijk worden dat de impact van het internet op de economie niet groter zal worden dan die van de telefax

Was dit een quote van een fax verkoper of misschien van een oude, conservatieve journalist die verknocht was aan zijn typemachine?

Neen, het was Paul Krugman, Nobelprijswinnaar economie en vandaag de dag nog steeds de bekendste econoom ter wereld. Eigenlijk zouden deze mensen ons de beste inzichten moeten verschaffen, maar in de praktijk blijkt dat hun oogkleppen en gebrek aan kennis ervoor zorgen dat ze het potentieel van Bitcoin niet naar waarde kunnen schatten. Wanneer de pers informatie wil inwinnen over Bitcoin staat Krugman, en andere economen die in hetzelfde bedje ziek zijn, hoog op het lijstje van de te raadplegen bronnen.

Waarom schrijven experts en economen Bitcoin af?
Paul Krugman: Nobelprijswinnaar en de populairste econoom van de laatste 30 jaar

De wereld van moderne economen bestaat spijtig genoeg enkel in academische droombeelden en ivoren torens. Ze zijn voor 99% opgeleid in de school van John Maynard Keynes, oftewel Keynesian Economics, een tak van de economie die bitter weinig rekening houdt met het echte leven en de financiële beproevingen van gewone mensen.

Waarom schrijven economen en experts Bitcoin af?
Friedrich Hayek: de laatste Austrian economist die de Nobelprijs kon winnen alvorens universiteiten deze discipline definitief de rug toekeerden

Andere stromingen van economie, de rijke traditie van Austrian Economics bijvoorbeeld waar Bitcoin volledig op gebaseerd is, worden helaas volledig buiten beschouwing gelaten in onze moderne universiteiten en in de media. Wees je er dus bewust van dat economen absoluut niet onfeilbaar zijn als het op Bitcoin aankomt!”

GRATIS WEBINAR:
Veilig leren investeren in Bitcoin & Crypto

Zaterdag 13 juli - 11u